Mgr. Jana Švaříčková

Diplomová práce

Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku

Economic and legal aspects of the corporate governance in the enterprise
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku“ je rozbor teorie corporate governance a její dopady na řízení konkrétního podniku. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor pojmu a úpravu corporate governance v České republice a ve světě se zaměřením na corporate governance v akciových společnostech a vliv corporate governance na výkonnost podniku. Zároveň jsou …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Economic and Legal Aspects of Corporate Governance in the Enterprise” is to analyze connection between theory of corporate governance and its impacts on governance of the particular enterprise. The theoretical part is focused on the analysis of concept of corporate governance, its forms in the Czech Republic and in the world. Especially, it focuses on corporate governance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta