Theses 

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost – Bc. Lucie Petružálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Petružálková

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost

CSR and its importance nowadays and for a future

Anotace: V posledních letech se CSR více rozšiřuje do celého světa a je čím dál tím více důležitá, proto si myslím, že je potřeba se nad tímto tématem pozastavit a věnovat mu určitou pozornost. Stále více firem se zapojuje do CSR aktivity. Společenská odpovědnost firem není podporována pouze firmami jako takovými, ale i samotnou Evropskou unií. Jako charakteristické znaky bych uvedla důvěryhodnost, spolupráce se stakeholders, dobrovolnost. Bakalářská práce se zaobírá současnou CSR aktivitou Allianz pojišťovny, a.s. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, kterými jsou ekonomická sféra, sociální sféra a sféra životního prostředí, také koncept CSR, jsou zde uvedeny a vysvětleny i tzv. zainteresované strany (stakeholders). Dále se teoretická část zabývá přínosy CSR a proč být vlastně společensky odpovědnou firmou. V neposlední řadě se zaobírá tím, proč je dobré být společensky odpovědnou firmou. Praktická část je založena na aktivitách firmy v CSR a její budoucnost. Provedu zde také empirický kvantitativní výzkum, formou dotazníkového šetření, kde vyhodnotím současnou aktivitu CSR společnosti, dle jednotlivých grafů. Cílem této práce bude vysvětlit daný jev a pomocí teoretických východisek analyzovat systém CSR aktivit dané firmy a zhodnotit dosavadní přínos CSR v Allianz pojišťovně a také jaký má význam CSR v tuzemském ekonomickém prostředí.

Abstract: In the past years CSR has been spreading rapidly throughout the world and is becoming more important. This is why, in my opinion, it is important to think about this topic with increased attention. A growing number of companies is involved in CSR activity. The social responsibility is not supported only of corporate entities themselves but also by the European Union. It is characterised by trustworthyness, cooperation with stakeholders and voluntariness. This bachelor thesis will discuss the current CSR aktivity of Allianz insurance company inc. The core concepts, like the economic sphere, social sphere, biosphere or CSR are defined in the theoretical part of this thesis. Further the stakeholders are stated a explained there. Moreover the theoretical portion concerns itself with the benefits of CSR and why a company should adhere to the principles of CSR. The Practical portion is founded on the CSR activities of the company and it’s future. I will conduct an empirical quantitative study, in the form of a questionnaire, where I shall evaluate the current CSR activities in accordance to individual graphs. The aim of this thesis is to explain this phenomenon and moreover using theoretical foundations, to analyse the system of CSR within Allianz insurance comapny inc. and also what the importance of CSR in the domestic economy.

Klíčová slova: Společenská odpovědnost, ekonomická oblast, sociální oblast, environmentální oblast, stakeholders

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz