Soňa TROUSILOVÁ

Bakalářská práce

Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa: případové studie podpořené z Fondu malých projektů ERN na česko-německé hranici

Cross-border cooperation in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa: case studies supported from the Small Projects Fund ERN in the Czech-German border
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN) a blíže se věnuje konkrétním příkladům spolupráce přeshraničních partnerů v rámci tohoto sdružení. V úvodní teoretické části práce jsou definovány všeobecné pojmy a informace týkající se přeshraniční spolupráce v rámci EU. Následně je pozornost soustředěna přímo na ERN, jenž představuje konkrétní formu přeshraniční …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the cross-border cooperation in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (ERN) and it concerns to the particular examples of the cooperation between cross-border partners within this association in greater detail. In the introduction of theoretical part are definitions of the general concepts and information about cross-border cooperation in the EU. Subsequently attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Petr?, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROUSILOVÁ, Soňa. Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa: případové studie podpořené z Fondu malých projektů ERN na česko-německé hranici. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yc07ud yc07ud/2
13. 5. 2015
Složky
Soubory
Bulanova, L.
14. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.