Robert Kružík

Diplomová práce

František Jílek, význačný dirigent Janáčkovy opery Brno

František Jílek, distinguished conductor of Janáček Opera Brno

Anotace:
Jméno Františka Jílka rezonuje v úzkých odborných kruzích do dnešní doby, a to je tomu již dvacet tři let od jeho smrti. Já sám ho mám, už od útlého dětství, spojeno s Janáčkovou hudbou a interpretační precizností jemu vlastní, na kterou vzpomínají všichni hudebníci, kteří s ním po léta spolupracovali. V této práci se budu zaměřovat zejména na Jílkovo období v pozici šéfa brněnské opery. Doložím jeho …více
Abstract:
Almost twenty three years after the death of František Jílek, his name is still well known in the narrow professional circles. I myself associate it since my early childhood with the Janáček music and the interpretative precision of his own, which all the musicians remember, who have worked with him for years. In this work I will focus particularly on Jílek´s period in the position of the Chief of …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební osobnosti

Klíčová slova

Jílek František 1913-1993

Klíčová slova

dirigenti

Klíčová slova

život a dílo

Klíčová slova

dirigování
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Miroslav PETRÁŠ
  • Oponent: Václav BERNÁŠEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 11. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna