Nikola GALISTELOVÁ

Bakalářská práce

Aspects of Greek Mythology in Neil Gaiman's Sandman Stories

Aspects of Greek Mythology in Neil Gaiman's Sandman Stories
Abstract:
The bachelor thesis focuses on identifying the aspects of Greek mythology in Sandman stories written by Neil Gaiman. At first, the terms Aspect and Greek mythology are explained, then the connection of dreams and myths is clarified. Then follows the concrete identification and comparison of the individual characters and aspects to the Greek mythology.
Abstract:
Bakalářská práce se soustředí na identifikování aspektů řecké mytologie v příbězích Sandmana napsaná Neilem Gaimanem. Nejprve jsou vysvětleny pojmy Aspekt a řecká mytologie, dále je objasněna spojitost snů s mýty. Poté následuje konkrétní identifikace a přirovnání jednotlivých postav a aspektů k řecké mytologii.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Sebastian Komárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GALISTELOVÁ, Nikola. Aspects of Greek Mythology in Neil Gaiman's Sandman Stories. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta