Markéta Ambrožová, DiS.

Bakalářská práce

Možné změny daně z nemovitých věcí z pohledu obce

Possible Changes in the Immovable Property Tax from the Municipality Point of View
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá daní z nemovitých věcí zejména z pohledu obcí a jejich rozpočtů. Popisuje místo daně z nemovitých věcí v daňové soustavě České republiky a její zařazení mezi místní daně. Analyzuje současnou právní úpravu z hlediska jednotlivých konstrukčních prvků daně a vyhodnocuje její pozitivní a negativní stránky. Následně analyzuje možné změny v právní úpravě daně z nemovitých věcí …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the immovable property tax especially from the municipalities‘ budgets point of view. It describes position of the immovable property tax in tax system of the Czech republic and its classification in local taxes. It analyses current legislation in terms of particular structural tax elements and evaluates its positive and negative aspects. Afterwards it analyses possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta