Nikoletta Kovácsová

Bakalářská práce

Řízení alergénů v potravinářství

Management of the Food Allergens
Anotace:
Práca sa zaoberá riadením alergénov v potravinárstve aich významom v potravinovom reťazci. Keďže prevalencia a závažnosť ochorení stále narastá, má to vplyv na potravinársky priemysel a taktiež na spotrebiteľa, ktorý má právo dozvedieť sa o výrobku čo najviac na základe deklarovaného zloženia na jeho obale. V záujme dostupnosti príslušných informácií určila Európska komisia 14 potravinových alergénovapotraviny …více
Abstract:
The thesis deals with the management of food allergens and their purpose in the food chain. As the prevalence and importance of the disease keeps increasing, it has an impact on the food industry and also on the consumer who has the right to be informed about the product as much as possible based on the declared composition on its packaging. In order to make the information available, the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MVDr. Michaela Černíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovácsová, Nikoletta. Řízení alergénů v potravinářství. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin

Práce na příbuzné téma