Bc. Lenka Krafková

Master's thesis

A Quantitative Perspective on the History of Czech Literary Translations from English to Czech

A Quantitative Perspective on the History of Czech Literary Translations from English to Czech
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá českou historii překladu za pomoci analýzy dat z nově vytvořené databáze literárních překladů z angličtiny do češtiny. Na záznamy překladů v databázi je nahlíženo v kulturním, ekonomickém a politicko-sociálním kontextu českých dějin s cílem vytvořit přehled vývoje české historie překladu, který podpoří další výzkum v této oblasti. Dále se tato práce kladením otázek a analýzou …more
Abstract:
This diploma thesis analyzes Czech translation history by examining the records from the newly established database of literary translations from English to Czech. The records of translations obtained during the project are put into the cultural, economic and sociopolitical context of Czech history in order to create an overview of development of Czech translation history which I hope could encourage …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta