Bc. Lada Poláková

Bakalářská práce

Tarifní systém společnosti České dráhy, a.s. v osobní dopravě

Tariff system of the company České dráhy, a.s. in passanger transport
Anotace:
Práce se zaměřuje na tarifní systém společnosti České dráhy, a.s. v osobní dopravě. Teoretická část práce se obecně zabývá tarifem a cenou. V další části jsou analyzovány druhy jízdného a poskytovaných slev a shrnuty výsledky statistiky prodeje jízdních dokladů a dotazníkového šetření. V závěru práce je předložen návrh možné úpravy tarifního systému společnosti a jeho posouzení.
Abstract:
The bachelor thesis is focuses on tariff system of company České dráhy, a.s. in passanger transport. Theoretical part is generally dealing with the tariff and the price. In the next part, there are analysed types of fare and provided discounts and there are summarized results of the statistics of tickets sale and of the questionnaire survey. Eventually, there is presented the proposal of the potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Monika Skalská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Poláková, Lada. Tarifní systém společnosti České dráhy, a.s. v osobní dopravě. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika