Barbora Černochová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí

Anotace:
Cílem této absolventské práce je pomocí odborné literatury popsat možná rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí. Povaha práce je čistě teoretická. První část práce je věnována základnímu vymezení tématu domácího násilí včetně jeho definice, forem, důsledků a skupin osob ohrožených tímto patologickým jevem. V druhé kapitole je věnován prostor představení skupinové sociální …více
Abstract:
The aim of this graduate thesis is to use the scientific literature in description of the risks and benefits of social group work with victims of domestic violence. The nature of the thesis is purely theoretical. The first part is devoted to the basic description of the topic of domestic violence, including its definition, forms, consequences and groups of persons threatened by this pathological phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Ochmannová
  • Oponent: Mgr. Hana Krylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc