Theses 

Integrovaný záchranný systém – Bc. Michal Ambroz

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Bc. Michal Ambroz

Bakalářská práce

Integrovaný záchranný systém

The Integrated Rescue System

Anotace: Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem systematicky analyzovat poznatky získané o Integrovaném záchranném systému České republiky. První část je věnována seznámení se s Integrovaným záchranným systémem České republiky jako celkem a jeho fungováním. Dále práce rozšiřuje vědomosti o třech hlavních pilířích Integrovaného systému - hasičském záchranném sboru, policii a zdravotnické záchranné službě. U každé této jednotlivé složky je rozebrána její historie, vývoj, současný stav a především úlohy, které mají tyto složky při zásazích v součinnosti. Práce je doplněna také o fotodokumentaci a analýzy týkajících se tohoto systému. V závěrečné kapitole jsou rozebrány důležité informace o tísňové lince 112, která je rovněž neodmyslitelnou součástí celého systému a dá se říct, že vytváří jeho komunikační páteř.

Abstract: This bachelor thesis has been created for the purpose of systematically summarize the findings gained on The Integrated Rescue System of the Czech Republic. The first part is devoted to familiarization with The Integrated Rescue System of the Czech Republic as a whole and its operation. The thesis also extends knowledge about the three main pillars of the integrated system – the fire rescue corps, the police and medical emergency service. For each of the individual components is analyzed its history, development, current status and especially tasks that have these components in intervention in synergy. The work is complemented by the photographic documentation and analysis relating to this system. In the final chapter is discussed important information about the emergency number 112, which is also an essential part of the entire system and can tell you that creates its communication backbone.

Klíčová slova: integrovaný záchranný systém, hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, zdravotní záchranná služba, tísňová linka

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jana Kubalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz