Bc. Michal Majnuš

Bakalářská práce

Politická reklama: účinky vybraných negativních politických spotů na voličské hodnocení kandidátů

Political advertisement: effects of selected negative political ads on voter evaluation of candidates
Anotace:
Práce se zabývá účinky negativních politických spotů na hodnocení kandidátů. Vybrány byly spoty útočící na ministra financí České republiky Andreje Babiše a expremiéra Jana Fischera. Cílem tohoto experimentálního kvantitativního výzkumu bylo zjistit, zda se hodnocení kandidátů ze strany prvovoličů změní po zhlédnutí vybraných negativních spotů. Předpokládal jsem, že tato změna bude ovlivněna mírou …více
Abstract:
The work deals with the effects of negative political spots on the evaluation of candidates. Selected spots attack the Finance Minister of the Czech Republic Andrej Babiš and former Prime Minister Jan Fischer. The primary objective of this experimental quantitative research was to determine whether the first-time voter evaluation of candidates will change after seeing the selected negative spots. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika