Bc. Hana Minaříková

Diplomová práce

Profesní etika pro střední zdravotnické školy - výukové materiály pro žáky s metodickými pokyny pro odborné učitele

Professional Ethics for upper schools of nursing - didactic materials for the the pupils with methodical instructions for the expert teachers
Anotace:
Diplomová práce je orientována na problematiku profesní etiky zdravotnických povolání a didaktického zpracování tohoto tématu pro výuku na středních zdravotnických školách. V teoretické části je pojednáno o východiscích, soudobých etických kodexech a jednotlivých tématech zdravotnické etiky. Praktická část sestává z analýzy kurikulárních dokumentů a dostupné literatury a zejména z nově vytvořených …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issues of professional ethics of health-care professions and didactic elaboration of this subject for teaching at secondary nursing schools. The theoretical part discusses outcomes, contemporary codes of ethics and individual issues of health-care ethics. The practical part consists of an analysis of curriculum documents and the available literature and especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Eva Trnová, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy