Zuzana Kakaščiková

Diplomová práce

Energetická politika Európskej Únie so zameraním na Smart Grid

Energetická politika EU se zaměřením na smart grid
Anotace:
Diplomová práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie, konkrétně jedním z jejích aspektů – Smart Grid, které mají mimo jiné vést k větší energetické účinnosti a tím přispět k dosažení cílů EU. Hlavním cílem práce je zmapovat a popsat energetickou politiku EU, která podporuje zavádění Smart Grid a následně analyzovat implementaci této politiky a zavádění Smart Grid na příkladu České republiky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the European Union energy policy, namely one of its aspects – Smart Grids, which will improve grid efficiency and thus contribute to the achievement of EU targets. The main objective of the thesis is to map and describe the EU smart grid policy and subsequently to analyze the implementation of this policy and the implementation of the Smart Grid on the example of the …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá energetickou politikou Európskej Únie, konkrétne jedným z jej aspektov – Smart Grid. Premena tradičnej elektrickej siete na inteligentnú má okrem iného viesť k väčšej energetickej efektívnosti, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ. Hlavným cieľom práce je zmapovať a popísať energetickú politiku EÚ, ktorou podporuje zavádzanie Smart Grid, a následne analyzovať implementáciu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Jana Vlčková
  • Oponent: Ingeborg Němcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76156