Bc. Michaela Šebelová

Bakalářská práce

Zraková ostrost-vyšetření, stanovení objektivní a subjektivní refrakce

Visual acuity - examination, determination of objective and subjective refraction
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám zrakovou ostrostí, možnostmi vyšetření zrakové ostrosti a také stanovením subjektivní a objektivní refrakce. V úvodních částech se věnuji anamnestickému vyšetření a předběžnými testy, dále následuje zraková ostrost od historie až po samotné vyšetření, včetně všech optotypů, poté jsou zde okrajově shrnuty refrakční vady. Závěr jsem věnovala stanovení objektivní a subjektivní …více
Abstract:
In my bachelor thesis I focus on visual acuity the possibilities of examination of visual acuity and the determination of subjective and objective refraction. In the introductory sections I deal with anamnesis examination and preliminary examinations, visual acuity from the history to the examination itself including all optotypes and then refractive defects are summarized. And the conclusion includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Dana Trávníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta