Bc. Michaela Šebelová

Bachelor's thesis

Zraková ostrost-vyšetření, stanovení objektivní a subjektivní refrakce

Visual acuity - examination, determination of objective and subjective refraction
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám zrakovou ostrostí, možnostmi vyšetření zrakové ostrosti a také stanovením subjektivní a objektivní refrakce. V úvodních částech se věnuji anamnestickému vyšetření a předběžnými testy, dále následuje zraková ostrost od historie až po samotné vyšetření, včetně všech optotypů, poté jsou zde okrajově shrnuty refrakční vady. Závěr jsem věnovala stanovení objektivní a subjektivní …more
Abstract:
In my bachelor thesis I focus on visual acuity the possibilities of examination of visual acuity and the determination of subjective and objective refraction. In the introductory sections I deal with anamnesis examination and preliminary examinations, visual acuity from the history to the examination itself including all optotypes and then refractive defects are summarized. And the conclusion includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Reader: Mgr. Dana Trávníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta