Bc. Jitka Dohnalová

Diplomová práce

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji - IFRS 5. účtování

Non - Current Assets Held for Sale - IFRS 5. billing
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice vykazování, účtování a zveřejňování aktiv držených za účelem prodeje podle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti, v době psaní této práce, platného pro roky 2010 a 2011. V teoretické části se diplomová práce zabývá historií procesu tvorby Mezinárodních standardů účetního výkaznictví …více
Abstract:
This thesis focus on issues of reporting, billing and publication of assets held for sale according to International Financial Reporting Standard IFRS 5 – Non-current assets held for sale and discontinued operations at the time of writing this thesis, existing law for years 2010 a 2011. The theoretical part of thesis engage of history process creation of International Financial Reporting Standard and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní