Bc. Tomáš Nýdrle

Master's thesis

Fluktuace pracovníků finančních úřadů ve vztahu k motivačním faktorům

Fluctuation of the employees of a tax office and motivation factors
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Fluktuace pracovníků finančních úřadů ve vztahu k motivačním faktorům“ je analýza fluktuace zaměstnanců, kteří pracují ve veřejné správě (konkrétně se jedná o finanční úřady). První část je zaměřena na popis teoretických východisek personalistiky a motivace. Druhá část se týká průzkumu míry a důvodů fluktuace na vybraných finančních úřadech, nalezení případných rozdílů v …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „ Fluctuation of the employees of a tax office and motivation factors“, is to analyze fluctuation employees working in a public service (in the concrete in a revenue office). The first part is concentrated on describing theories of motivation and human resources. In the second part, there are recognition possible reasons of fluctuation and searching pertinent differences …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedúci: Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta