Pavla Traugottová

Bakalářská práce

Presentation of Relative Clauses in Grammar Manuals and in Selected ESL Course Books (across all the Appropriate Levels of Profficiency)

Presentation of Relative Clauses in Grammar Manuals and in Selected ESL Course Books (across all the Appropriate Levels of Profficiency)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na prezentaci vztažných vět v lingvistických manuálech a ve dvou řadách učebnic angličtiny. V teoretické části jsou vztažné věty popsány z pohledu gramatických manuálů, což je provedeno zejména ze dvou pohledů, Quirk, a kol a Biber a kol. které presentují nuance týkající se formálnosti i textových typů. Následně jsou v praktické části nahlíženy učebnice angličtiny …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the presentation of relative clauses in grammar manuals and in two series of course books. In the theoretical part they are described as they are seen in the grammar manuals which is being conducted in two perspectives, Quirk, et al. and Biber, et al. There are presented nuances within registers and text types in both of them. Secondly, two sets of English language …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College