Kateřina Buchalová

Bakalářská práce

Prostředky vynaložené na zajištění bezpečnosti práce

Funds spent on ensuring the occupational safety
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá náklady souvisejícími se zajištěním bezpečnosti práce. Cílem této práce je posoudit vývoj a strukturu prostředků vynaložených na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraném podniku. Úvodní část je teoretického charakteru, vymezuje pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci a s ním spjatá rizika práce. Dále je popsána problematika nákladů potřebných k zaopatření …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with costs related to ensuring the occupational safety. The aim of this work is to assess the development and structure of funds spent on ensuring the occupational safety and health at work in a selected company. The initial part is based on a theoretical nature, it defines the concept of occupational safety and health at work and the occupational hazards associated with it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buchalová, Kateřina. Prostředky vynaložené na zajištění bezpečnosti práce. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků