Aneta KRNÁČOVÁ

Bakalářská práce

Reklama a její vliv na děti

Advertising and it´s influence on children
Anotace:
Práce se zabývá problematikou reklamy, především televizní reklamy zaměřené na děti. Teoretická část definuje základní pojmy týkající se této problematiky jako je marketing, reklama a cílová skupina. Dále je vysvětlena problematika regulace reklamy pro děti a mladistvé. Zamýšlí se nad vlivem rodiny a její rolí v mediální výchově, seznamuje s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání včetně jejích aktivit …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of advertising, mainly the issue of tv commercial focused on children. The theoretical part defines basic terms relating to the issue as marketing, advertising and target group. The thesis also explains the issue of regulation of advertising to children and youthful. The thesis thinks about influence of family and its media education´s role, introduces with Council for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Čechurová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRNÁČOVÁ, Aneta. Reklama a její vliv na děti. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností