Beáta BREZŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Proč máme strach ze smrti

Why are we afraid of death?
Anotace:
Má bakalářská práce je zaměřena na téma, které je společné nám všem - je to téma strachu ze smrti. Každý z nás se tímto strachem v určitém měřítku ve svém životě s jistotou zaobíral a mne zajímalo, jaké konkrétní strachy se lidem pojí se smrtí a zdali za těmito strachy není nějaký jeden ústřední. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se budu zabývat základním terminologickým …více
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on a topic common to all of us, it is the topic of the fear of death. Each one of us dealt with this fear in a certain way and I was interested in finding out which specific fears do people connect with death and if there is one central fear behind these fears. This thesis has a theoretic and a research part. In the theoretic one I will concentrate on the basic definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BREZŇÁKOVÁ, Beáta. Proč máme strach ze smrti. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)

Práce na příbuzné téma