Bc. Ivo CIRBUS

Diplomová práce

Teorie a praxe sociální pedagogiky a sociální práce na poli prevence sociálních deviací

Theory and practice of social pedagogy and social work on the field of prevention of social deviations
Anotace:
Role sociální práce a sociální pedagogiky při prevenci sociálních deviací je nezastupitelná. Bez těchto oborů by se prevence nedala realizovat. Pracovníci, kteří studovali sociální práci nebo sociální pedagogiku, se shodli na tom, že pro účinnou terénní prevenci jsou potřebné znalosti z obou oborů stejnou měrou.
Abstract:
The role of social work and social pedagogy in the prevention of social deviance is indispensable. Without these disciplines, the prevention could not be realized. Workers who have studied social work or social pedagogy agreed that for effective prevention outreach needed knowledge from both disciplines in equal measure.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Sýkora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIRBUS, Ivo. Teorie a praxe sociální pedagogiky a sociální práce na poli prevence sociálních deviací. Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika