Bc. Iva JANŮLKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Současné postavení romské ženy v romské rodině

Contemporary status of Romani women in Romani families
Anotace:
Předložená diplomová práce na téma "Současné postavení romské ženy v romské rodině" si klade za cíl zachytit a analyzovat jaké postavení zaujímají romské ženy v romské rodině v současnosti, a k jakým změnám postupně dochází. Je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V první, teoretické části jsou ve třech kapitolách popsány sociální vztahy v romském společenství, objasněno tradiční a současné postavení …více
Abstract:
Submitted thesis on the topic "Current position of the woman in the Roma family" aims to capture and analyze which position Roma women claim in a contemporary Roma family and what changes are happening. The thesis is divided into two parts, theoretical and research. There are described social relationships in Roma society and clarified the position of women in the community in the past and present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Mikulec, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANŮLKOVÁ, Iva. Současné postavení romské ženy v romské rodině. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií