Bc. Tereza Koukolová

Master's thesis

Sociální konstrukce relaxace a odpočinku u terénních sociálních pracovníků pracujících s romskou menšinou

Social Construction of the Relaxation and Rest by street social workers working with Gypsy minority
Abstract:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci relaxace a odpočinku u terénních sociálních pracovníků pracujících s romskou menšinou. Zaměřuje se na způsoby, kterými terénní sociální pracovníci pracující s romskou menšinou kategorizují, hovoří a idealizují relaxaci a odpočinek. V teoretické části jsou popsány klíčové koncepty sociální konstrukce, kterými je kategorizace, stereotypizace, idealizace a diskurs …more
Abstract:
The diploma thesis looks into the social construction of relaxation and a rest of social workers in terrain who work with Romany ethnic minority. The theses focuses on social workers' ways of categorization, conversation and idealizationof relaxation and rest. There are key concepts of social construction which represents categorization, stereotypization idealisation and discurs described in the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií