Bc. Petr Šulc

Master's thesis

Desmocollin 1 a jeho úloha v procesu metastazování

Desmocollin 1 and its role in cancer metastasis
Abstract:
V předchozích experimentech byla zjištěna zvýšená hladina proteinu desmocollin-1 (DSC1) u nádorů prsu subtypu luminální A metastázujících do lymfatických uzlin oproti nemetastazujícím. Teoretická část práce popisuje DSC1 jako protein zapojený do desmozomů v souvislosti s migrací a invazí nádorových buněk, je zde shrnut proces epiteliálně-mezenchymální transice (EMT), jeho význam prometastázování nádorových …more
Abstract:
An increased level of desmocollin-1 (DSC1) was found in lymph node positive vs. negative primary breast tumors of luminal A subtype in previous experiments. Theoretical part of this thesis describes DSC1 as a protein involved in desmosomes in relationship to cancer cell migration and invasion, summarizes the process of epithelial-mesenchymal transition (EMT), its significance for cancer cell metastasis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Faktor, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Genomics and Proteomics