Bc. Jiří Šebrle

Master's thesis

Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve svozové oblasti města Lanškrouna

The possibility of developing community composting in the collection area of Lanškroun
Anotácia:
Cílem práce bylo analyzovat stávající systém svozu a likvidace bioodpadů ve svozové oblasti města Lanškroun a navrhnout alternativu v podobě komunitního kompostování, které by probíhalo v režiji Technických služeb Lanškroun. Po základní analýze došlo k návrhu komunitní kompostárny včetně popsání všech úkonů, které jsou potřeba k její realizaci.
Abstract:
The aim of this work was to analyze the current collection and disposal system of biowaste in the collection area of the town of Lanškroun and to propose an alternative in the form of community composting, which would be directed by Technical services Lanskroun. After the basic analysis, a community composting plant was designed, including description of all the actions needed for its implementation …viac
 

Kľúčové slová

teplota surovina vlhkost
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Filip, doc. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / odbor:
Waste Technology / Waste Technology and Management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.