Luboš SLÁDEK

Bakalářská práce

Studie možností akumulace elektřiny a tepla v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie

Study of possibilities electric and heat accumulation in connection with renewable energy sources utilization
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení akumulace elektřiny a tepla v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Vysvětluje potřebu akumulace v systémech s obnovitelnými zdroji energie. Analyzuje způsoby akumulace tepla a elektrické energie. Informuje o možnostech výroby vodíku jako druhotného produktu z obnovitelných zdrojů energie.
Abstract:
The work is aimed at resolving the accumulation of electricity and heat in connection with the use of renewable energy sources. Explains the need for storage systems with renewable energy. Analyzes ways accumulation of heat and electricity. It informs about the opportunities of hydrogen as a secondary product of renewable energies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2012
Zveřejnit od: 8. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁDEK, Luboš. Studie možností akumulace elektřiny a tepla v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická