Bc. Ondřej Derka, DiS.

Diplomová práce

Vliv hlavních aktérů soudobých mezinárodně-bezpečnostních vztahů na izraelsko-palestinský konflikt

The influence of the main contemporary actors in international security relations on the Israeli-Palestinian conflict
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem hlavních aktérů mezinárodně-bezpečnostních vztahů na izraelsko-palestinský konflikt. Cílem práce je na základě analýzy vývoje zkoumaného konfliktu zhodnotit působení hlavních aktérů soudobých mezinárodně-bezpečnostních vztahů a dále navrhnout soubor opatření umožňujících ukončení nebo alespoň zmírnění izraelsko-palestinského konfliktu. Teoretická část práce se zabývá …více
Abstract:
The master’s thesis debates the influence of the main international security actors on the Israeli-Palestinian conflict. By analysing the development of the conflict, the thesis aims to evaluate the actions of the current principal international security actors and propose a set of measures that would result in the termination or at least mitigation of the Israeli-Palestinian conflict. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.