Bc. Nicholas Čapek

Diplomová práce

Digital document analysis using machine learning methods

Digital document analysis using machine learning methods
Anotace:
Tato práce se zabývá problémem zpracování dokumentů v pojišťovnách, konkrétně využitím strojového učení v této oblasti. Rozebíráme proces zpracování dokumentů a příležitosti automatizování různých jeho částí u naší partnerské společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. Pro vlastní zpracování v experimentální části byl vybrán problém detekování skoro duplicitních obrázků. Byly ozkoušeny různé přístupy …více
Abstract:
This thesis is concerned with the problem of document processing in insurance companies, specifically with the utilization of machine learning in this area. We discuss a document processing pipeline and various opportunities for automation at our partner company, Generali Česká pojišťovna a.s. The problem of near-duplicate document detection was selected to be explored in the experimental section. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Čechák
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Umělá inteligence a zpracování dat / Strojové učení a umělá inteligence