Bc. Jan Vítkovský

Bakalářská práce

Koordinační dohoda mezi statutárním městem Ostrava a Policií ČR

Coordinating agreement between the City of Ostrava and the Police of the Czech Republic
Anotace:
Tato práce je věnována koordinační dohodě mezi statutárním městem Ostrava a Policií ČR. Cílem práce bylo zhodnotit vzájemnou spolupráci mezi příslušníky Policie ČR a strážníky Městské policie Ostrava. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření. Výsledky ukazují, že většina respondentů vzájemnou spolupráci vnímá spíše dobře a případnou spolupráci by prohloubila. Některé další výsledky naznačily …více
Abstract:
This thesis is dedicated to coordinating agreement between the City of Ostrava and the Police of the Czech Republic. The main objective of this thesis is to evaluate a mutual cooperation between the police officers of the Police of the Czech Republic and the Ostrava Municipal Police. The evaluation was based on a survey. The results show that most of the respondents perceive the mutual cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/s78js/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Richard Kordecký
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě