Tereza KOŇAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Strategie bulvární fotografie\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb: Tetovací studio\nl{}b) volný výstavní soubor: Subkultura

1. Theoretical part: Strategy of Yellow Journalism Photography 2. Practical part: a) Tattoo Studio b) Subculture
Anotace:
Cílem mojí bakalářské práce, je analyzovat strategii bulvární fotografie, od jejich samotných začátků až po současnost. Za důležité prvky v jejím vývoji považuji i historické události a vývoj technologií, které byly k jejímu vzniku a rozvoji nezbytné. Snažím se vytvořit ucelený náhled na ni, jak po stránce technické, marketingové, psychologické i umělecké. K získávání potřebných informací mi posloužilo …více
Abstract:
The aim of my Bachelor Thesis is to analyze the strategy of tabloid photography from its very beginnings to the present. There are several elements I consider to be important for its development, including historical events and technological advancements that were necessary for its development. I seek to create a comprehensive overview of tabloid photography, considering the technical, marketing, psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Maximová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŇAŘÍKOVÁ, Tereza. 1. Teoretická část:\nl{}Strategie bulvární fotografie\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb: Tetovací studio\nl{}b) volný výstavní soubor: Subkultura. Zlín, 2013. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie