Bc. Petr VRKOSLAV

Master's thesis

Zadávání veřejných zakázek v programovém období 2007 - 2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Public procurement in the programming period 2007 - 2013 under the Operational Programme Education for Competitiveness
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku zadávání veřejných zakázek v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost během programového období 2007 2013. Úvodní část práce obsahuje stručný popis Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho začlenění mezi cíle regionální politiky. Další části jsou věnovány procesu zadávání veřejných zakázek v obecné rovině a následně …viac
Abstract:
This thesis deals with public procurement within Operational Programme Education for Competitiveness during the period 2007 2013. The introductory part of the thesis contains a brief description of Operational Programme Education for Competitiveness and its implementation into targets of regional politics. The following parts are dedicated to the public procurement in general and then in a specific …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zverejniť od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRKOSLAV, Petr. Zadávání veřejných zakázek v programovém období 2007 - 2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ye10j4 ye10j4/2
18. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 4. 2016
Bulanova, L.
19. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.