Jiřina DÁŇOVÁ

Diplomová práce

Využití informačních a komunikačních technologií ve slohové a komunikační výchově

Using of information and communication technologies in education and communication stylistic
Anotace:
Diplomová práce "Využití informační a komunikační technologie ve slohové a komunikační výchově" se věnuje práci s interaktivní tabulí v hodinách českého jazyka se zaměřením na slohovou a komunikační výchovu. Cílem této práce je vytvoření souboru slohových cvičení v aplikaci Smart Notebook a jejich využití na interaktivní tabuli i na tabletech iPad. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou …více
Abstract:
The master´s thesis "The Use of Information and Communication Technology in Stylistic and Communication Education" is dedicated to using of interactive smart boards in Czech language lessons with a focus on the stylistic and communication education. The aim of master´s thesis is to create a set of stylistic exercises for software application "Smart Notebook" and their use on interactive smart boards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DÁŇOVÁ, Jiřina. Využití informačních a komunikačních technologií ve slohové a komunikační výchově. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/