Bc. Eliška Vavřinová

Bakalářská práce

Změny využívání krajiny modelového území Novohradských hor

The land use changes of a model area of the Novohradské hory Mts.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium vývoje změn ve využívání krajiny, které je v tomto případě aplikováno na katastrální území obce Cetviny v Novohradských horách. Toto území prošlo několika zřetelnými a rychlými změnami, které se na krajině různě podepsaly. Sledování změn v krajině bylo provedeno na základě studia a porovnání mapových podkladů, leteckých snímků a dalších dostupných dat. Kromě …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the study of the development of changes of land use, which is applied on the cadastral area of Cetviny in Novohradské hory Mts. This region has gone through several distinct and fast changes and these have influenced the landscape on various levels. The landscape changes were observed by means of study and comparison of maps, aerial photographs and other available data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta