Kristýna Hůšová

Bakalářská práce

Přímé zahraniční investice ve vybraných regionech, vývoje a dopady

Anotace:
Bakalářská práce je založená na problematice přímých zahraničních investic. Jsou zde charakterizovány jejich formy a lokalizační faktory. V další části jsou charakterizovány investiční pobídky spolu s agenturou pro podporu přílivu investic do České republiky CzechInvest. Práce pokračuje v líčení regionu a regionálního rozvoje. Jsou zde popsány možné pozitivní efekty PZI na region. Praktická část práce …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the topic of foreign direct investments. Their possible forms and localization factors are described here. The other section outlines the investment incentives together with the Czechinvest investment support agency. The thesis continues with characterization of the region and regional development. There are also included some possible positive effects of foreign direct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS