Bc. Daniel Šimek

Master's thesis

Analýza fyziologických ukazatelů běžců vytrvalců

Analysis of physiological indicator by matrathon runners
Abstract:
Diplomová práce se skládá z části teoretické a empirické. Obě se věnují analýze fyziologických ukazatelů běžců maratónců. Teoretická část nejprve analyzuje strukturu sportovního výkonu, především kondiční a konstituční faktory, pro stanovení determinantů vytrvalostního výkonu. Následuje detailní výklad a rozbor fyziologických determinantů ovlivňujících výkonnost v maratónském běhu. Jedná se o maximální …more
Abstract:
The thesis consists of two parts, i.e. theoretical and practical. Both parts deal with the analysis of physiological indicators of marathon runners. Firstly, the theoretical part analyzes the structure of running performance, mainly endurance and constitutional factors in order to provide determinants of endurance performance. Next, a detailed explanation and analysis of physiological determinants …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií