Bc. Hana Marková

Master's thesis

Personality Typology in ELT: Instruments for Improving Teaching Style and Enhancing Pupils' Learning

Personality Typology in ELT: Instruments for Improving Teaching Style and Enhancing Pupils' Learning
Abstract:
Diplomová práce využívá osobnostní typologii jako nástroj pro porozumění vyučovacímu stylu učitele a osobnostních typů žáků. Zaměřuje se na protichůdné osobnostní typy učitele a žáků a snaží se pomocí navrhnutých aktivit zlepšit podmínky pro učení žáků v hodinách tak, aby více vyhovovaly jejich osobnostním typům. Závěry analyzují, jak změna vyučovacího stylu byla přijata žáky a zda očekávané zlepšení …more
Abstract:
The diploma thesis uses personality typology as an instrument for understanding both a teacher's teaching style and pupils' personality types. This work focuses on opposing types of the teacher and her pupils, and tries to improve pupils' learning conditions in lessons on the basis of suggested activities in order to suit their types more. Evaluations analyze how the change of the teaching style was …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta