Ing. Martina Jiránková

Bakalářská práce

Motivace a východiska evropské integrace po 2. světové válce

Motivation and Starting Points at the European Integration after the World War II.
Anotace:
Práce se zabývá motivací a východisky evropské integrace po druhé světové válce. Jsou diskutovány historické, politické a ekonomické souvislosti evropského integračního procesu. Rovněž jsou uvedeny dva základní myšlenkové přístupy k regionální integraci, a to přístup mezivládní a nadnárodní, jakož i teoretická pojetí ekonomická a politologická, stejně jako formy ekonomické integrace od forem „nejmělčích …více
Abstract:
The bachelor’s work deals with the Motivation and Starting Points of European Integration after the World War II. There are discussed the historic, political and economic consequences of European integration process. There are also stated two basic ideas approaches to the regional integration, and so the intergovernmental and supranational paradigm, such as the theoretic economic approach and the approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Řehák
  • Oponent: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní