Ing. Jaroslav Beza

Bakalářská práce

Porovnání grafických výstupů z Matlabu a GNUPLOTu

Comparison of graphical outputs from Matlab and Gnuplot
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi grafických výstupů z výpočtového softwaru Matlab s porovnáním grafických výstupů z výpočtového softwaru Gnuplot. Dále zde bude popsána práce s programem Gnuplot a jeho zásady pro ovládání. Výsledkem práce bude uživatelská příručka pro generování grafických výstupů v Matlabu a Gnuplotu včetně ilustračních příkladů a popisu.
Abstract:
This work deals with the possibilities of graphical outputs of computational software Matlab comparing with the graphical output of the calculation software Gnuplot. In addition, it will describe the work with the program Gnuplot and its principles for control. Result of this work is a user's manual for generating graphical output in Matlab and Gnuplot including illustrative examples and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beza, Jaroslav. Porovnání grafických výstupů z Matlabu a GNUPLOTu . Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie