Ing. Milan Klugar

Bakalářská práce

Efektivní segmentace portfolia potenciálních zákazníků a souvislost s určenými cíly společnosti. Význam segmentace a volba kritérií segmentace dle zaměření a vize společnosti

Effective segmentation of a potential customer's portfolio corelated with a company's goals. The significance and selection criteria for segmentation directed by the vision of the company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou segmentace zákazníků. V jednotlivých částech kapitol zjišťujeme proč je segmentace tolik důležitá, jaké nám přináší výhody, co vše je nutné proto udělat. V první části bakalářské práce se orientujeme především na druhy segmentací a na jejich přínos. Další část je zaměřena především na praktický pohled a zabývá se jednotlivými příklady segmentace z praxe …více
Abstract:
This Bachelor’s degree thesis deals with questions of segmentation of consumers. In the separated parts of chapters, we are finding out why is the segmentation too important. what are the advantages of segmentations and what we have to do for it. In the first part of this thesis, first of all we are focused on types of segmentations and what are the main goals of segmentation. Other part is oriented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní