Bc. Jana Dlasková

Master's thesis

Využívání HTML5 a CSS3

HTML5 and CSS3 in Practice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá novou verzí značkovacího jazyka HTML5 a kaskádovými styly CSS3, které slouží pro tvorbu webových stránek. V práci jsou shrnuty novinky a výhody, které tyto jazyky přináší oproti verzím minulým. Jednotlivé elementy jsou popsány, je zde ukázána jejich syntaxe a podpora v internetových prohlížečích. Následuje průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou jednotlivé prvky webovými …more
Abstract:
This thesis describes new versions of markup language HTML5 and style sheet language CSS3, which are used for creation of web pages. Thesis summarizes the news and the benefits that these languages bring compared to previous versions. Each element is described, shown its syntax and support in web browsers. The following is a survey that aimed to determine how new elements are actually used in practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014
Accessible from:: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dlasková, Jana. Využívání HTML5 a CSS3. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Managerial Informatics