Bc. Jana Dlasková

Master's thesis

Využívání HTML5 a CSS3

HTML5 and CSS3 in Practice
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá novou verzí značkovacího jazyka HTML5 a kaskádovými styly CSS3, které slouží pro tvorbu webových stránek. V práci jsou shrnuty novinky a výhody, které tyto jazyky přináší oproti verzím minulým. Jednotlivé elementy jsou popsány, je zde ukázána jejich syntaxe a podpora v internetových prohlížečích. Následuje průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou jednotlivé prvky webovými …viac
Abstract:
This thesis describes new versions of markup language HTML5 and style sheet language CSS3, which are used for creation of web pages. Thesis summarizes the news and the benefits that these languages bring compared to previous versions. Each element is described, shown its syntax and support in web browsers. The following is a survey that aimed to determine how new elements are actually used in practice …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zverejniť od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dlasková, Jana. Využívání HTML5 a CSS3. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Master programme / odbor:
System Engineering and Informatics / Managerial Informatics