Bc. Melanie Phamová

Master's thesis

Militantní demokracie a svoboda shromažďování

Militant democracy and freedom of assembly
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá střetem svobody shromažďování s militantní demokracií. Po konceptualizaci pojmů militantní demokracie, svobody shromažďování a historickém úvodu se práce zaměřuje na veškerá dosavadní omezení této svobody v České republice ze strany bránící se demokracie. Práce kriticky analyzuje všechny případy, jejichž výkon shromáždění směřoval k nabourání či odstranění demokratických …more
Abstract:
This thesis is concerned with the collision of freedom of assembly with militant democracy. After defining the concept of militant democracy and the freedom of assembly, followed by a historical introduction; the thesis will critically analyse all the existing cases where freedom of assembly in the Czech republic was limited; due to the policies of those assembled being directed towards the removal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Political Science