Bc. Melanie Phamová

Diplomová práce

Militantní demokracie a svoboda shromažďování

Militant democracy and freedom of assembly
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá střetem svobody shromažďování s militantní demokracií. Po konceptualizaci pojmů militantní demokracie, svobody shromažďování a historickém úvodu se práce zaměřuje na veškerá dosavadní omezení této svobody v České republice ze strany bránící se demokracie. Práce kriticky analyzuje všechny případy, jejichž výkon shromáždění směřoval k nabourání či odstranění demokratických …více
Abstract:
This thesis is concerned with the collision of freedom of assembly with militant democracy. After defining the concept of militant democracy and the freedom of assembly, followed by a historical introduction; the thesis will critically analyse all the existing cases where freedom of assembly in the Czech republic was limited; due to the policies of those assembled being directed towards the removal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií