Michaela RŮŽIČKOVÁ

Diplomová práce

Trestný čin vražda novorozeného dítěte matkou

Crime of murder newborn baby by its mother
Anotace:
Hlavním zaměřením diplomové práce je problematika trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Mimo úvodu a závěru, je práce rozdělena do dalších sedmi kapitol. Práce obsahuje historický exkurz právní úpravy tohoto trestného činu od druhé poloviny 19. století. Stěžejní část diplomové práce je věnována rozboru skutkové podstaty obsažené v ust. §142 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a problematice …více
Abstract:
The main aim of this master thesis is the theme of the crime of the murder of a newborn child by his mother. Except for the introduction and conclusion, the thesis is divided into seven chapters. The thesis contains a historical excursion of the legal regulation of the murder of a newborn child by his mother since the second half of the 19th century. The main part of the thesis is devoted to the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Michaela. Trestný čin vražda novorozeného dítěte matkou. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/