Anna Motáková

Bachelor's thesis

Dodržování správných postupů při převazu invazivního vstupu - periferní žilní kanyla, formou kontrolního listu u pacientů na lůžkách intenzivní péče

Compliance the right procedure during changing the dressing of invasive access - peripheral intravenous cannula, the form is through control sheet at patients in intensive care unit
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována tématu "Dodržování správných postupů při převazu invazivního vstupu - periferní žilní kanyla, formou kontrolního listu u pacientů na lůžkách intenzivní péče." Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části této práce popisuji anatomii cévního řečiště a s ní spojený nejvhodnější výběr periferní žíly k periferní žilní kanylaci, výběr druhu periferní …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the " compliance the right procedure during changing the dressing of invasive access - peripheral intravenous cannula, the form is through control sheet at patients in intensive care unit " The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes anatomy of thoracic vessels and the most convenient choice of a peripheral vein for peripheral …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Patrik Zelinka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Motáková, Anna. Dodržování správných postupů při převazu invazivního vstupu - periferní žilní kanyla, formou kontrolního listu u pacientů na lůžkách intenzivní péče. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií