Bc. Adéla Vaverová

Bakalářská práce

Etika v public relations

Ethics in public relations
Anotace:
Ústředním tématem bakalářské práce je fenomén etiky ve specifickém odvětví public relations. Konceptuální část práce pojednává v teoretické rovině o etických otázkách daného oboru, k čemuž využívá následující sociologické teorie: etiku diskurzu Jürgena Habermase, etiku komunikace Karla-Otta Apela, kritický racionalismus Hanse Alberta a etický relativismus a ambivalenci norem objevující se v díle Roberta …více
Abstract:
The main focus of this bachelor´s thesis is the phenomenon of ethics in Public Relations. Theoretical part of the thesis addresses ethical questions regarding Public Relations using the following sociological theories: Discourse Ethics of Jürgen Habermas, Communication Ethics of Karl-Otto Apel, Critical Rationalism of Hans Albert and ethical relativism and norm ambivalence of Robert K. Merton. Discipline …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Fialík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Sociologie