Marie Králová

Diplomová práce

Rozšíření služeb menzy v Jindřichově Hradci - Studentský klub

Services Extension of Student's Hall in Jindřichův Hradec - Student Club
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na čtyři hlavní části - na úvod, teoretickou část, praktickou část a na závěr. Hlavním úkolem úvodu je čtenáře vnést do problematiky, kterou diplomová práce řeší. V úvodu jsou uvedeny klíčové otázky, které určují rámec práce. Teoretická část práce zpracovává teorii, která se týká podnikatelského plánu. V této části práce je teoreticky popsána charakteristika společnosti …více
Abstract:
The thesis is divided into four main parts -- introduction, theoretical part, practical part and conclusion. The main task of the introduction is to introduce the issue of the thesis to the reader. Key questions determining the frame of the thesis are presented in the introduction part. The theoretical part describes the theory of a business plan. In this part we can find a theoretical description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Dvořák
  • Oponent: Oldřich Syrovátka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26612

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management