Ing. Renata Medřická

Bachelor's thesis

Etika v podnikatelské činnosti

Business Ethics
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku etiky v podnikatelské činnosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy spojené s etikou a jsou zde rovněž uvedeny historické souvislosti, týkající se vývoje etiky. V dalších kapitolách této části se práce zabývá vztahem etiky a ekonomie, etickým chováním, jakožto konkurenční výhodou …more
Abstract:
This thesis focuses on the issue of ethics in business andis divided into two parts - theoretical and practical. The basic concepts related to ethics are defined in the theoretical part. There is also a definition of historical context which relates to the development of ethics. The work deals with the relationship between ethics and economics,ethical behavior as a competitive advantage, unethical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Pavel Nesejt
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance